Założycielami koła byli: Mieczysław Adamski, Henryk Gotlib, Tadeusz Kozakiewicz, Stanisław Lipski, Zbigniew Liskiewicz, Włodzimierz Michałowski, Zygmunt Nowak, Julian Paździor, Stanisław Szczodrowski, Zbigniew Wojciechowski.


Koło powstało w 1963 roku. Jedyne zachowane dokumenty z tamtych lat to umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 40 (obecnie nr 156) zawarta 29 czerwca 1964 roku pomiędzy PRN Olesno a reprezentującymi koło łowczym Kol. Zbigniewem Wojciechowskim i skarbnikiem Kol. Zbigniewem Liskiewiczem oraz umowa dzierżawna podpisana 26 października 1964 roku między PRN we Wrocławiu a przedstawicielami koła na dzierżawę obwodu łowieckiego nr 79 (obecnie 224). Od tamtego czasu do 2009 roku Koło dzierżawiło dwa obwody prowadząc gospodarkę łowiecką na bardzo wysokim poziomie. Z chwilą otrzymania obwodów koło podjęło działania zmierzające do poprawy warunków bytowania zwierzyny. Dążono do likwidacji szkodników w łowiskach oraz poprawy bazy żerowej. W obwodzie łowieckim nr 224 wybudowano wolierę i rozpoczęto hodowlę bażanta (400-500 sztuk rocznie). W krótkim czasie osiągnięto bardzo dobre wyniki hodowlane. W obwodzie łowieckim nr 156 dokonano rozbudowy urządzeń łowieckich oraz prowadzono intensywne dokarmianie zwierzyny. W krótkim czasie stan liczebny zwierzyny grubej radykalnie się poprawił. W 1994 roku podjęto próbę introdukcji daniela, do obwodu łowieckiego nr 156 wpuszczono 1 byka, 3 łanie i cielę.

Obecnie koło prowadzi intensywną gospodarkę łowiecką. Poprawiono warunki bytowania zwierzyny, dzięki czemu poprawia się sukcesywnie liczebność i kondycja zwierzyny grubej, w tej sytuacji ważne staje się ograniczenie szkód łowieckich w uprawach rolnych.

W 2009 roku doszło do podziału koła. Powstały dwa oddzielne koła łowieckie, tj. Wojskowe Koło Łowieckie „Daniel” prowadzące gospodarkę łowiecka na obwodzie 224 oraz Koło Łowieckie „Grandel” gospodarujące na obwodzie 156.

Nasze koło, po dokonanym podziale, dzierżawi obwód łowiecki numer 224, leżący na terenie Nadleśnictwa Miękinia, którego powierzchnia wynosi 3704 ha, z czego powierzchnia leśna stanowi 111 ha. Teren ten jest doskonałym schronieniem i zarazem ostoją zwierzyny. Bogate w uprawy rolne łowiska polne wzbogacone są przez  liczne, zadrzewione dębiną  remizy stanowiące osłonę i ostoję dla bażanta, zająca oraz obficie występującej na naszym terenie sarny polnej. W centralnej części obwodu znajduje się lotnisko którego teren jest wyłączony z możliwości wykonywania polowania. Obwód Nasz pomimo małej powierzchni obfituje w zwierzynę, zarówno drobną jak i grubą. Obecnie koło pozyskuje rocznie ok. 120 dzików, 10 jeleni oraz 55 saren. Warunki bytowania zwierzyny sukcesywnie się poprawiają co można przypisać do zasług myśliwych, członków naszego koła. Jeśli chodzi o  indywidualne osiągnięcia, to jednym z najciekawszych trofeów można zaliczyć pozyskanie odyńca w 2005 roku przez obecnego Prezesa kol. Mirosława Molika, którego oręż wyceniono na 119,33 punktów CIC (srebrny medal).