ADRES DO KORESPONDENCJI

Wojskowe Koło Łowieckie “Daniel” we Wrocławiu

ul. Piotra Czajkowskiego 122/7, 51-147 Wrocław

  ZARZĄD KOŁA

  Władzami koła, wybranymi przez Walne zgromadzenie są:

  Prezes – kol. Wojciech Ławrynowicz  prezes@wkldaniel.eu

  Łowczy – kol. Herbert Bos  lowczy@wkldaniel.eu

  Skarbnik – kol. Sławomir Janc skarbnik@wkldaniel.eu

  Sekretarz – kol. Andrzej Jackowski sekretarz@wkldaniel.eu

  Podłowczy – kol. Stanisław Kras

  Członek zarządu – kol. Dariusz Olczyk

  Komisję Rewizyjną Koła stanowią:

  Przewodniczący – kol. Marcin Szuty kr@wkldaniel.eu

  Członek – kol. Władysław Litwin

  Członek – kol. Jacek Dudek