ADRES DO KORESPONDENCJI

Wojskowe Koło Łowieckie “Daniel” we Wrocławiu

56-120 Pogalewo Małe

Pogalewo Małe 36/1

  ZARZĄD KOŁA

  Władzami koła, wybranymi przez Walne zgromadzenie są:

  Prezes – kol. Dariusz Olczyk prezes@wkldaniel.eu

  Łowczy – kol. Herbert Bos  lowczy@wkldaniel.eu

  Skarbnik – kol. Sławomir Janc skarbnik@wkldaniel.eu

  Sekretarz – kol. Andrzej Jackowski sekretarz@wkldaniel.eu

  Podłowczy – kol. Stanisław Kras