PROMOCJA ŁOWIECTWA DLA NAJMŁODSZYCH

W dniu 19.02.2013 w ramach programu Promocji Łowiectwa kol. Marcin Szuty, myśliwy, członek naszego koła zorganizował w Szkole Podstawowej nr 26 we Wrocławiu dla klas 1 i 3 zajęcia, które trwały godzinę  lekcyjną, w ramach której kol. Marcin Szuty przeprowadził zajęcia  pod tytułem „Zwierzęta leśne w mojej okolicy”.

Na prezentacji przedstawiono zdjęcia najważniejszych gatunków zwierząt leśnych bytujących w naszych lasach i polach, podstawowe zwyczaje i głosy zwierząt oraz pokazano tropy zwierząt. Dodatkowo kolega myśliwy objaśnił rolę łowiectwa w świecie przyrody, przedstawił historię łowiectwa w Polsce oraz scharakteryzował kto to jest myśliwy i czym się zajmuje.

W ramach wykładu objaśniono także wybrane zagadnienia z dziedziny ochrony środowiska i zwierzyny. Podsumowując zajęcia, dzieciaki wzięły udział w quizie z gwary łowieckiej. Najlepsi uzyskali nagrody w postaci wpinek i naklejek PZŁ.

Kolejną atrakcją prezentacji była wycieczka autokarem do naszego paśnika przy magazynie karmy w lesie. Dzieci rozłożyły przywiezione warzywa i owoce oraz  zobaczyły jak wygląda i do czego służy paśnik i lizawka. Na zakończenie zorganizowano wspólne pieczenie kiełbaski na ognisku i lepienie bałwanów ze świeżo spadłego śniegu.

Udział w tej jakże niezwykłej imprezie edukacyjnej dla naszych najmłodszych był możliwy dzięki pomocy wieloletniego członka naszego koła kol. Stanisława Krasa oraz byłego stażysty Tomasza Bućko, którzy to udzielili pomocy w zorganizowaniu siana do paśnika oraz czerstwego chleba, jak i umożliwili wjazd autokaru na teren AWI.  Kolegom tym składamy ogromne podziękowania. Opiekunowie oraz wychowawcy klas biorących udział w prezentacji stwierdzili że od 20 lat nie miały takiej fajnej lekcji ochrony przyrody. Podsumowując to wydarzenie to czyn naprawdę pełen podziwu i godny naśladowania.

Podziękowania za wkład na rzecz promocji łowiectwa i ochrony przyrody w imieniu wszystkich członków składa zarząd

Darz Bór !